Pokyny pre vrátenie vozidiel


Prezrite si katalóg pokynov pre vrátenie vozidiel pripravený spoločnosťou IVECO.

Ak ste používateľom vozidla IVECO a vaša zmluva o spätnom odkúpení a používaní sa pomaly blíži ku koncu, odporúčame vám prezrieť si náš katalóg pokynov pre vrátenie vozidiel. Nájdete v ňom jednoduchý návod ku kontrole vozidla s jasnými príkladmi akceptovateľných a neakceptovateľných poškodení s cieľom vrátiť vozidlo k spätnému odkúpeniu v požadovanom stave.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúce odkazy:
Stiahnite si Return Guide Light Range
Stiahnite si Return Guide Heavy Range

Mesačné ponuky

Miestny partner

Kontakt

Dostávať Newsletter

Odpovedzte prosím na všetky nasledujúce vyhlásenia

Prečítal som si Oznámenie o ochrane osobných údajov a udeľujem svoj súhlas na účely a procesy uvedené nižšie:

MARKETINGOVÉ AKTIVITY – spracovanie mojich údajov spoločnosťou IVECO Slovakia, s.r.o. v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane poštou alebo e-mailom, telefónom (napr. automatizovanými telefónnymi hovormi, SMS, MMS, faxom) a akýmkoľvek iným prostriedkom (napr. webovými stránkami, mobilnými aplikáciami) s cieľom odosielať obchodnú komunikáciu a newsletter, ako aj reklamu na výrobky a služby, ako je podrobne uvedené v časti 2 (iii) Oznámenia o ochrane osobných údajov:

MARKETING TRETÍCH STRÁN – poskytovanie mojich údajov dcérskym spoločnostiam IVECO Slovakia, s.r.o. a pridruženým spoločnostiam skupiny CNH Industrial, ako aj autorizovaným predajcom, distribútorom a spracovateľom s cieľom odosielať obchodné Oznámenia, ako aj reklamu na ich výrobky a služby, alebo vykonávať prieskum trhu ako je podrobne uvedené v časti 2 (iv) Oznámenia o ochrane osobných údajov: