Katalóg poškodení


Prezrite si katalóg pripravený spoločnosťou IVECO na posúdenie opotrebovania a poškodenia vášho vozidla.

Ak ste používateľom vozidla IVECO a vaša zmluva o spätnom odkúpení a používaní sa pomaly blíži ku koncu, odporúčame vám prezrieť si náš katalóg opotrebovania a poškodenia. Nájdete v ňom jednoduchý návod ku kontrole vozidla s jasnými príkladmi akceptovateľných a neakceptovateľných poškodení s cieľom vrátiť vozidlo k spätnému odkúpeniu v požadovanom stave.

Pre viac informácií kliknite na dokumentKatalóg poškodení ktorý si môžete stiahnuť do svojho počítača.

Mesačné ponuky

Miestny partner

Kontakt

Dostávať Newsletter

Odpovedzte prosím na všetky nasledujúce vyhlásenia

Prečítal som si Oznámenie o ochrane osobných údajov a udeľujem svoj súhlas na účely a procesy uvedené nižšie:

MARKETINGOVÉ AKTIVITY – spracovanie mojich údajov spoločnosťou IVECO Slovakia, s.r.o. v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane poštou alebo e-mailom, telefónom (napr. automatizovanými telefónnymi hovormi, SMS, MMS, faxom) a akýmkoľvek iným prostriedkom (napr. webovými stránkami, mobilnými aplikáciami) s cieľom odosielať obchodnú komunikáciu a newsletter, ako aj reklamu na výrobky a služby, ako je podrobne uvedené v časti 2 (iii) Oznámenia o ochrane osobných údajov:

MARKETING TRETÍCH STRÁN – poskytovanie mojich údajov dcérskym spoločnostiam IVECO Slovakia, s.r.o. a pridruženým spoločnostiam skupiny CNH Industrial, ako aj autorizovaným predajcom, distribútorom a spracovateľom s cieľom odosielať obchodné Oznámenia, ako aj reklamu na ich výrobky a služby, alebo vykonávať prieskum trhu ako je podrobne uvedené v časti 2 (iv) Oznámenia o ochrane osobných údajov: